Materieludlejning.

​Forsikringsbetingelser

Selskab: Topdanmark

Forsikringstager: Maskinudlejning Viborg Vest ApS,
Ærøvej 7, 8800 Viborg.

Dækning: Ansvar- og branddækning for selv kørende arbejdsmaskiner overalt i Danmark.

Betingelser: Topdanmarks almindelige forsikringsbetingelser i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Særlige betingelser: Ansvarsdækningen omfatter ikke skader, som sker, mens kørekøjerne bruges som arbejdsredskab, f.eks. tilløfte og gravearbejde, af- og pålæsning eller lignende. Forsikringen omfatter ikke skader på ting, der transporteres med køretøjerne.

Selvrisiko:
Materiellets nyværdi – selvrisiko:
0-50.000 kr.- 4.000 kr.
50-100.000 kr – 6.000 kr.
100-300.000 kr – 12.000 kr.
300-500.000 kr.- 15.000 kr.
500-800.000 kr. – 20.000 kr.
800-1.200.000 kr. – 25.000 kr.

Undtagelser:
a. Skader som forvoldes forsætligt eller som skyldes grov uagtsomhed.
b. Skader der sker, hvis føreren af køretøjet er spirituspåvirket.
c. Skader der sker, hvis føreren af køretøjet ikke har kørekort.

Forbehold: Ret til ændringer forbeholdes uden varsel.
Præmie: 6 %.

​​Ærøvej 7

Telefon: 86 62 82 86

CVR: 57596228